9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

––  Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliği

––  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


9/7/2018 tarihli ve 30473 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır.


Tıklayınız


9/7/2018 tarihli ve 30473 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı yayımlanmıştır.


Tıklayınız


9/7/2018 tarihli ve 30473 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır.


Tıklayınız


9/7/2018 tarihli ve 30473 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı yayımlanmıştır.