30 Kasım 2017 Tarihli ve 30256 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10960    Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/10977   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Hayvancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/66)

—  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Tamer YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/67)

—  Işık Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cemal İBİŞ’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/68)

—  İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sudi APAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/69)

—  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Burhan AYKAǒın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/70)

—  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BULUT’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/71)

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/31)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 4/10/2017 Tarihli ve 2014/2433 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/11/2017 tarihli ve 30256 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğ yayımlanmıştır.