30 Kasım 2017 Tarihli ve 30256 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10965   Müttefik Deniz Kuvvetleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dynamic Monarch 2017 (DYMH-17) Tatbikatı Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

2017/10966   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2017/10976   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10864    Şırnak-Ortabağ-Çığlı Yolu Yapım Çalışmaları Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10865    Antalya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10866    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında  Karar

2017/10874    Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/10875    TürkAkım Kara Kısmı-1 Gaz Bozu Hattı ile TürkAkım Deniz Bölümünün Yapımı Amacıyla Kırklareli ve Tekirdağ İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10876    Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

TEBLİĞ

—  Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)