15 Ağustos 2016 Tarihli ve 29802 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri