2 Ocak 2016 Tarihli ve 29581 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret ile Kalkınma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ (No: 2015/1)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri