5 Kasım 2014 Tarihli ve 29166 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6563      Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Hacettepe Üniversitesi Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yönetimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2012/1266 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/4682 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/8114 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri