26 Mayıs 2014 Tarihli ve 29011 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Deneysel İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri (MEMTEK) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri