19 Mart 2013 Tarihli ve 28592 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI ANDLAMALAR

2013/4305  Trk-Kazak Kara Ulatrmas Karma Komisyon Toplants Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4331  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Msr Arap Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Birinci Basamak Salk Hizmetlerinin Gelitirilmesi Alannda birliine Dair alma Protokol ve Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Msr Arap Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda la Takip Sistemi Alannda birliine Dair alma Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4388  Trk-Moldova Uluslararas Karayolu Tamacl Karma Komisyon Toplants Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4389  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tz Hakknda Mutabakat Zaptnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4400  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Trans Anadolu Doal Gaz Boru Hatt Sistemine likin Hkmetleraras Anlama ile Eki Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasnda Trans-Anadolu Doal Gaz Boru Hatt Sistemi Hakknda Ev Sahibi Hkmet Anlamasnn Onaylanmas Hakknda Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4307  Ankara li, Kalecik lesinde Tesis Edilecek Kalecik Hidroelektrik Santrali Enerji Nakil Hattnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4320  Ankara li, Mamak lesi, Altaa, Karaaa ve Hseyingazi Mahallelerinde Yer Alan Baz Tanmazlarn Toplu Konut daresi Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4321  Giresun li, anak lesinde Tesis Edilecek anak I Reglatr ve Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4322  4628 Sayl Elektrik Piyasas Kanunu Uyarnca mzalanan Balant Anlamasna Gre Tesis Edilecek 380 kV zdemir TES-(Aliaa II-Uzundere) Br. N. (Giri-k) Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Belirtilen Gzergha sabet Eden Tanmazlarn Direk Yerlerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4323  Ordu li, Ulubey lesinde Tesis Edilecek Kozbk Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4324  anlurfa li, Merkez lesi, Ak, Mauk, Karakpr ve Daetei Kylerinde Kurulacak Doal Gaz Datm Hattnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4325  Konya li, Takent lesi, Takent Mahallesinde Yer Alan Baz Tanmazlarn Toplu Konut daresi Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4326  Adana li, ukurova lesi, Gl Mahallesinde Yer Alan Baz Tanmazlarn Toplu Konut daresi Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4328  Baz Yerleim Birimlerinin Uygulama Alan Olarak Tespiti, Belirtilen Yerleim Alannda Datlacak Toprak Normunun Belirlenmesi ve Baz Yerleim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararlar Kapsamndan karlmas Hakknda Karar

2013/4339  Konya-umra III. Merhale (KOP) Projesi Kapsamndaki Afar Hadimi Baraj naatnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Devlet Su leri Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4340  aramba Ovas Sulamas ve Drenaj (DOKAP) (YHGP) Projesinin Yapm Maksadyla Baz Tanmazlarn Devlet Su leri Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4341  Trabzon li, Arakl lesinde Tesis Edilecek Horyan Reglatr Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Belirtilen Tanmazn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4351  154 kV amba HES TM-aykara HES TM Enerji letim Hatt Projesinin Yapm Amacyla htiya Duyulan Direk Yerlerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4352  Mardin-Sekidz Mevkiinde Kurulmas Planlanan Lojistik Merkezinin Tesis Edilebilmesi Amacyla Baz Alanlarn ve zerindeki Muhdesatlarn Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4353  Adapazar mesuyu Projesi Kapsamndaki Ballkaya Barajnn Yapm Amacyla Baz Gzergh ve Alanlarda Bulunan Tanmazlarn Devlet Su leri Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4354  zmir li, eme ve Urla lelerinde Tesis Edilecek Zeytineli Rzgr Enerji Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4392  Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrlne Ait 154 kV Uzundere-Urla-Urla 2 TM Enerji letim Hatt Yenileme Projesi Kapsamnda Belirtilen Gzergha sabet Eden Tanmazlarda htiya Duyulan Direk Yerlerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Ad Geen Genel Mdrlk Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4396  Van li, Erci lesi, Bayazt, Kla, Latifiye, Camikebir, Alkanat, Vanyolu ve Salihiye Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakknda Karar

 

BABAKANLIA VEKLET ETME LEM

Babakanla, Babakan Yardmcs Beir ATALAYn Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKLET ETME LEM

Avrupa Birlii Bakanlna, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan Binali YILDIRIMn Veklet Etmesine Dair Tezkere

Dileri Bakanlna, Kalknma Bakan Cevdet YILMAZn Veklet Etmesine Dair Tezkere

Ekonomi Bakanlna, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma AHNin Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

YNETMELKLER

Milletvekillerine, Yasama Organ Eski yelerine, Dardan Atandklar Bakanlk Grevi Sona Erenlere Tedavi Yardm Yaplmasna Dair Ynetmelikte Deiiklik  Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Emniyet Genel Mdrl Yksekretim Kurumlarnda renci Okutma Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

Polis Akademisi Bakanl Gvenlik Bilimleri Fakltesi Giri ve Eitim-retim Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

Kamu Denetilii Kurumu Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii

zel stihdam Brolar Ynetmelii

ller Bankas Anonim irketi nsan Kaynaklar Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu Beeri Tbbi rnler Bilimsel Danmanlk ve Ruhsatlandrma Komisyonlarnn Tekili ve Grevleri Hakknda Ynetmelik

 

TEBLLER

Flanlar ve Balantlar ile lgili Tebli (TS EN 1092-1) (No: MSG-MS-2013/4)

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Kontrolne Tabi rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/5)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/26)

 Trkiye Tarm Havzalar retim ve Destekleme Modeline Gre 2012 Yl rn Yal Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark demesi Desteine likin Bakanlar Kurulu Karar Uygulama Teblii (Tebli No: 2012/42)'nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (No: 2013/8)

zelletirme Yksek Kurulunun 15/3/2013 Tarihli ve 2013/55 Sayl Karar

zelletirme Yksek Kurulunun 15/3/2013 Tarihli ve 2013/56 Sayl Karar

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri