3 Temmuz 2007 Tarihli ve 26571 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12289  Her İki Akit ya da Üçüncü Ülke Yetkili Makamlarınca Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma ile Belirtilen Yolcu, Bagaj, Kargo ve Postanın Geri Gönderilmesi Durumunda Takip Edilecek Prosedüre Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2007/12314  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Merkez Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

TEBLİĞLER

— 2008-2010 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/25)

 

KURUL KARARI

— Orta Vadeli Mali Plan (2008-2010)’un Kabulüne Dair 15/6/2007 Tarihli ve 2007/33 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı