28 Haziran 2007 Tarihli ve 26566 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12251   Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda DeğişiklikYapılmasına Dair Esaslar

 

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Zehra Ayla PERKTAŞ’ın Seçilmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

2007/12253   Kamu İhale Kurulu Üyeliğine, Hicabi Ece’nin Atanması Hakkında Karar

2007/12281   Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, Doç. Dr. Turan Erol’un Atanması Hakkında Karar

2007/12323   Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, İlhami Öztürk’ün Atanması Hakkında Karar

—  Devlet, Millî Eğitim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans ÖğretimYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 373)

—  Vergi UsulKanunu Genel Tebliği (Sıra No: 374)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/35)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/36)

—  Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 93)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/61, K: 2007/17 Sayılı Kararı (23/1/1987 Tarihli ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 20/3/1997 Tarihli ve 570 Sayılı KanunHükmünde Kararname ile İlgili)