11 Temmuz 2006 Tarihli ve 26225 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10614   İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2006/10615   İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2006/10616   İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2006/10617   İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2006/10618   İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2006/10628   GümrükMüsteşarlığı Taşra Teşkilatında İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Yumurtalık Serbest Bölge GümrükMüdürlüğünün Kurulması ile İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 99)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 359)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 360)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/7)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/8)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/10)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/11)