27 Nisan 2012 Tarihli ve 28276 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6294 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (IICPSD) Kuruluşu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6296 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2802 Adana Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5011 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnameye Ait Sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2012/2968 Antalya Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5026, 5027, 5028 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnamelere Ait Sahalarda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2012/2973 Adana Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5029 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnameye Ait Sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2012/2974 Muğla Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5033, 5034, 5035 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnamelere Ait Sahalarda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2012/2975 Hatay Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5039 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnameye Ait Sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2012/3002 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/3044 Her Tür Pasaport Hamili Panama Vatandaşlarına, Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerde Ülkemizde Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

2012/3048 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 9 Kişiye İlişkin Kararların İlgililere Ait Kısmının Geri Alınması Hakkında Karar

2011/1753 Adana Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/4856 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnameye Ait Sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2012/3050 Burdur İli, Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3051 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/3052 Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Oğuzlar Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3066 Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3067 Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar

2012/3074 Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/3075 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2012 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2012/3112 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine İlhami ÖZTÜRK’ün Atanması Hakkında Karar

2012/3113 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Haluk TÖZÜM’ün Atanması Hakkında Karar

— Başbakanlığa Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gümüşhane Üniversitesi Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Turgut Özal Üniversitesi Turgut Özal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Turgut Özal Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/6)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/8)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/4/2012 tarihli ve 28276 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.