21 Kasım 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32376

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu İli Gökçesu Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: