19 Kasım 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32374

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyonkarahisar İli Ahmetpaşa Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: