19 Kasım 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32374

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: