16 Kasım 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32371

YARGI İLÂNLARI

Adalet Bakanlığı İslahiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Gebze İnfaz Hâkimliğinden: