17 Eylül 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32312

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli İli Gebze Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat İli Karayaka Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: