14 Eylül 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32309

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: