7 Eylül 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32302

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: