31 Ağustos 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32295

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Afyonkarahisar İli Bolvadin Belediye Başkanlığından:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: