23 Ağustos 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32288

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Alanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: