20 Ağustos 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32285

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: