11 Ağustos 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32276

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Bolu İli Gerede Belediye Başkanlığından:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından:

 

İstanbul İli Beyoğlu Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: