5 Ağustos 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32270

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: