27 Temmuz 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32261

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

 

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: