22 Temmuz 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32256

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: