15 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32222

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: