4 Haziran 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32211

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Çorum İli İskilip Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Muş İli Bulanık Belediye Başkanlığından:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: