2 Haziran 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32209

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: