31 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32207

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: