26 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32202

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: