25 Mayıs 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32201

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kahramanmaraş İli Çağlayancerit Belediye Başkanlığından:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: