24 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32200

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: