24 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32200

YARGI İLÂNLARI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: