23 Mayıs 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32199

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Türk Standartları Enstitüsünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: