22 Mayıs 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32198

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: