19 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32195

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: