19 Mayıs 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32195

YARGI İLÂNLARI

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: