1 Mayıs 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32177

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: