30 Nisan 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32176

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.’den: