26 Nisan 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32172

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketinden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Kamu İhale Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: