24 Nisan 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32170

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bank Of America Yatırım Bank A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Destek Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: