19 Nisan 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32168

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: