10 Nisan 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32159

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık):

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: