2 Nisan 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32151

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Genel Müdürlüğünden: