29 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32147

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: