23 Mart 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32141

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Türk Akreditasyon Kurumundan:

 

Erzurum İli Horasan Belediye Başkanlığından:

 

Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: