22 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32140

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Dicle Üniversite Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: