19 Mart 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32137

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Tokat İli Karayaka Belediye Başkanlığından:

 

RABOBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: