16 Mart 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32134

YARGI İLÂNLARI

Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

 

Van İnfaz Hakimliğinden: